Oppisopimusopiskelijoiden valmistumista juhlittiin

Torstaiaamuna 22.5. noin kolmisenkymmentä Katulähetyksen piirissä toimivaa henkilöä oli kokoontunut Kankitien Raksahalliin juhlistamaan oppisopimusopiskelijoiden valmistumista. Toiminnanjohtaja Usko Hintikka painotti alkupuheessaan, että tilanne on historiallinen. Koskaan aiemmin ei yhdistyksessä ole voitu juhlia samaan aikaan näin monen oppisopimusopiskelijan valmistumista. Työ on kantanut hedelmää ja eri työllistämistoimenpiteiden kautta edenneet polut ovat johtaneet hyvään tulokseen.

Olli Hämäläinen Jyväskylän oppisopimuskeskuksesta iloitsi Katulähetyksestä hyvänä yhteistyökumppanina. On hienoa, kun yhdistyksessä panostetaan oppisopimuskoulutukseen. Hän kertoi käytännön hyvistä kokemuksista. Puheenvuoron käyttivät myös oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen osallistuneet vastuuhenkilöt. Ilmapiiri oli avoin ja kannustava.

Lopuksi oppisopimusopiskelijat kukitettiin ja siirryttiin nauttimaan ansaitut päätöskahvit. Kukkasensa saivat Matti Kaukotie (taloushallinto), Tarmo Kinnunen (kiinteistönhoito), Tommi Pölönen (talonrakentaja), Seppo Rusila (lähihoitaja) ja Pasi Vastamäki (päihdetyö). Lisäksi Markus Nykänen (talonrakentaja) ei matkan vuoksi voinut osallistua tilaisuuteen.

Opso
Toiminnanjohtaja Usko Hintikka

Opso
Olli Hämäläinen Jyväskylän oppisopimuskeskuksesta

Opsolaiset
Seppo Rusila, Matti Kaukotie, Tommi Pölönen, Pasi Vastamäki ja edessä Tarmo Kinnunen.

Kakku

 

Teksti: Markku Leinonen
Kuvat: Tomi Montonen

 

Vapauteen Hallitusti (VaHa) -projekti käynnistyi

Maaliskuun alussa käynnistyi RAY:n rahoituksella vapautuvia vankeja tukemaan pyrkivä VaHa -projekti (Vapauteen hallitusti). Viiden järjestön yhteistyöprojektin kohderyhmänä ovat Jyväskylän alueelle vapautuvat vangit, miehet ja naiset. Tavoitteena on vangin onnistunut vapautuminen ja sitä seuraava rikokseton elämäntapa. Pyritään löytämään jatkopolkuja ja rakentavia elämänsisältöjä sekä vapautuneen elämää tukevia yhteisöjä. Vangin tarpeita kartoitetaan, häntä tuetaan ja vapautumista valmistellaan jo vankeusaikana. Vapautumispäivänä vanki saatetaan siviilielämään, häntä tuetaan ja ohjataan yksilöllisesti tarpeelliseksi koetun tuen piiriin.

Keskiviikkona 14.5. VaHa järjesti koulutustilaisuuden projektissa mukana olevien järjestöjen työntekijöille ja edustajille Katulähetyksen nuortentalolla Gummeruksenkadulla. Projektipäällikkö, Kari Lahti, esitteli projektin kokonaisuutta, päälinjoja ja toimintaympäristöä. Ari Kivinen kertoi vapautuvien vankien asumisen haasteista ja Sakari Pihlaja valotti monilta näkökannoilta vankien elämää, kokemusmaailmaa, vankeuden vaikutuksia, taustatekijöitä ja tilastollisia faktoja. VaHa -koulutus koettiin monin tavoin mielenkiintoisena ja onnistuneena johdatuksena projektiin sekä sen piirissä tehtävään työhön.

VaHa -yhteistyöjärjestöt ovat:

Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö Kan ry, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Mty Kello ry, Jyväskylän Katulähetys ry, Vaajakosken Suvanto ry

Yhteystiedot:

Kari Lahti 050 4087092, kari.lahti(at)suvanto.fi,

Sakari Pihlaja 050 3821061, sakari.pihlaja(at)kan.fi, Ari Kivinen 040 7750379, ari.kivinen(at)jklkl.fi

VaHa-hanke

VaHa-hanke

Teksi ja kuvat: Markku Leinonen

 

 

Turvakorttikoulutus

 

Turvakorttikoulutusta Kankitiellä

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus järjestettiin Katulähetyksen määräaikaisille työntekijöille Kankitiellä 9.5.2014. Myös hoitoalan työntekijöitä oli mukana Sotainvalidien sairaskodilta. Kouluttajana toimi palomies Sami Huovila Jyväskylän palo- ja pelastuslaitokselta.

Turvakorttikoulutus

Kurssilla käsiteltiin yhteisöjen turvallisuuskulttuuria riskeineen ja sen omavalvontaa. Turvallisuuden osa-alueita käsiteltiin, kuten toiminnan turvallisuutta, asiakasturvallisuutta, työturvallisuutta, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta, rikosturvallisuutta, ympäristöturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Paloturvallisuudesta oli sekä teoriatietoa, että käytännön alkusammutusharjoitukset ulkona Kankitie 14:n  pihalla. Jokainen kurssilainen pääsi sammuttamaan palon sekä sammuttimella että sammutuspeitteellä. Hyvän opastuksen ansiosta kaikki selvisivät annetusta tehtävästä hyvin.

Henkilöturvallisuutta käsiteltiin väkivalta- ja uhkatilanteiden sekä tapaturmatilanteissa toimimisen muodossa. Osallistujat tekivät ryhmätyön riskientunnistamisesta omassa työympäristössä, kohderyhmäajattelun huomioiden. Tunnistettu riski, syyt, seuraukset, korjaavat toimenpiteet, omatoiminta ja ilmoittaminen käytiin läpi. Esimerkkejä oli mm. päihtyneen ja sekavan asiakkaan kohtaamisesta väkivaltauhkineen sekä kiinteistön paloturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Päivän päätteeksi osallistujat suorittivat kurssikokeen turvakortin saamiseksi. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kurssilla sai monipuolista tietoa turvallisuuden eri osa-alueilta. Kysyäkin sai. Vakavan asian lomassa kouluttaja Sami Huovilalla oli hyvää huumoria. Vilkasta keskustelua käytiin omakohtaisista kokemuksesta eri työtilanteissa, kuten päihdeongelmaisten ja vanhusten kohtaamisessa sekä tulipalotilanteissa. Havainnolliset videot mm. TYKS :in palosta vuodelta 2010 ja tulen etenemisestä palavassa talossa auttoivat näkemään miten uhkatilanteessa toimitaan oikein. Samoin uhkaavan asiakkaan kohtaamisesta oli dramatisoidut, havainnolliset videot.

Kurssin järjestäjänä yhteistyössä Katulähetyksen kanssa oli ESR :n rahoittama Osaamisella töihin –projekti. (Katulähetyksen vakinaiset työntekijät suorittivat kurssin kokeineen aiemmin.)

Turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus

Teksti ja kuvat: Erkki Hänninen

 

Erkki Keski-Lusa mukaan tuetun asumisen kehittämiseen

Erkki Keski-LusaJyväskylän Katulähetyksessä on tuettua asumista kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Toukokuun alusta mukaan kehittämistyöhön palkattiin sosionomi, Erkki Keski-Lusa. Hän suoritti JAMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen yamk-tutkinnon maaliskuussa.

Opinnäytetyönään hän tutki Jyväskylän Katulähetyksen tuettua asumista. Erkki on aiemmin toiminut mm. hoitokodin johtajana, pastorina ja mielisairaanhoitajana. Vuoden 2014 alusta hän on kuulunut yhdistyksen hallitukseen, josta hän jää työsuhteensa ajaksi tauolle.

 

Teksti: Markku Leinonen

 

Uusi atk-luokka

 

Uusi atk-luokka ”Raksan” yläkerrassa

Katulähetys on saanut uudet atk-luokkatilat Kankitiellä. Tietokoneet on ostettu SA -kaupasta,  puolustusvoimien ylijäämää. Koneiden käyttöjärjestelmänä on Windows 7. Tilassa on tietokoneita neljä kappaletta. Atk-tiloissa järjestetään koulutuksia tekstinkäsittelyssä ym. Katulähetyksen atk-vastaava Tomi Montonen toteaa, että tilaan saadaan sopivat ryhmäkoot. Koneiden toimivuus on hyvä mm. opetustarkoituksiin.

Kannustin – projektin rakentajat Markus Nykänen ja Toni Nikkinen tekivät tilassa muutostyöt. Sähkötyöt urakoi Sähkö – Pekka. Kari Lähteenmäki asensi videotykin paikoilleen. Mikrotuen väki laittoi koneet paikoilleen. Kaksi taiteilijaa Nuortentalolta tulee koristelemaan seinät maalauksilla. Ainoastaan tykkiseinä jää valkoiseksi. Ari Valkeinen toimittaa vielä liukuoven tilaan, että ihmiset ja tavarat saavat olla rauhassa tarvittaessa. Entiseen tapaan atk-tila on avoin tarvitseville käyttäjille vaikkapa cv:n tekoon ym. kirjoittamiseen, sähköpostin käyttöön, nettiin ym. Tarvittaessa voi kysyä apua ja ohjeita atk-tuen väeltä.

 

Teksti: Erkki Hänninen

 

Asiakaspalvelukoulutus Harjunportaalla

Asiakaspalvelukoulutusta Harjunportaalla

Suunta ylös -projekti järjesti asiakaspalvelukoulutuksen Harjunportaalla tiistaina 6.5.2014. Kouluttajana toimi Auli Toikkanen Suunta ylös -projektista. Koulutettavat olivat Katulähetyksellä työskenteleviä valmennettavia.

Aluksi katsoimme kevennyksenä "Uuno rautakauppiaana" -sketsin Youtubelta. Keskustelimme ko. asiakaspalvelutilanteesta. Humoristisesta sketsistäkin löytyi paljon opittavaa! Uunolta puuttui (valitettavasti) oikeaa asiakaspalveluasennetta. Mm. kohteliaisuus, asiakkaasta välittäminen, ulkoinen olemus, miellyttävä puhe ja ahkeruus ovat plussaa asiakaspalvelussa. Näin syntyy hyvä asiakaspalvelutilanne.

Auli totesi, että asiakaspalvelija on yrityksen/yhteisön "kasvot" asiakkaalle. Se kuvastaa organisaatiota ulospäin. Asiakaspalvelija on markkinointikanava! Asiakaspalvelu vaihtelee janalla:
Huono laatu - Hyvä laatu – Ihanteellinen laatu.

Asiakas on aina ihminen! Opimme myös sisäisestä asiakkuudesta eli työorganisaation jäsenten välisistä suhteista. Lopuksi teimme huoneentaulun 5-10 kohdasta hyvän asiakaspalvelijan ominaisuuksista. Huoneentaulu voi olla esimerkiksi tällainen:

- ammattitaito
- ystävällisyys
- luotettavuus
- karismaattisuus
- läsnä oleva
- kärsivällinen, "pitkäpinnainen"
- huumorintajuinen
- ulkoinen olemus ja hygienia OK.
- kielitaito
- "psykologinen silmä"; asiakaspalvelija osaa "lukea" asiakasta.

Kurssin ja Harjunportaan puolesta osallistujille oli järjestetty hyvä sämpylä- ja kahvitarjoilu.

 

Teksti: Erkki Hänninen

 

Silta huomiseen - hanke

 

Tutustumassa Jyväskylän romanien Silta huomiseen -hankkeeseen

Suunta ylös – projekti järjesti Silta huomiseen -romanihankkeen kanssa tapaamisen keskiviikkona 5.3.2014 Sepänkeskukseen. Projektin työntekijät Kyösti Hagert ja Tenho Roth kertoivat meille romanikulttuurista ja miten se vaikuttaa arjen elämään ja työhön.

Silta huomiseen -hankkeen kohderyhmä ovat Jyväskylän romaninuoret kahtena ikäryhmänä: 14-20 ja 21-29-vuotiaat. Hanke auttaa romaninuoria osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, mm. kaupungin nuorisotyön mahdollisuuksiin, työ- ja koulutusmarkkinoille sekä yrityselämään. Nuorille on tarjolla mm. musiikki- ja liikuntatoimintaa, leirejä kulttuuritapahtumia ja päihdevalistusta. RAY rahoittaa toimintaa.

Saimme esittää kysymyksiä romanikulttuurista. Vanhempien kunnioitus, suku ja puhtausperinteet ovat tärkeitä. Romanikulttuuri on yhteisöllisempää kuin valtaväestön elämäntapa. Kristillisyys on tärkeää, erityisesti vapaat suunnat. Koulutusta ja säännöllistä työtä ei aiemmin arvostettu, mutta nykypolvi on muuttanut asennetta. Kulttuuriin kuulunut liikkuva elämäntapa on vähentynyt, ja koulutusmahdollisuudet parantuneet. Ennakkoluuloja on ollut sekä romaniväestöllä että valtaväestöllä romanien koulutuksen ja työllistymisen suhteen. Menestys koulutuksessa ja työllistymisessä vähentää ennakkoluuloja.

Valtaväestön edustajina saimme mielenkiintoisen katsauksen myös romanien historiaan maailmalla ja Suomessa, sekä nykypäivään. Kahvia ja leivonnaisiakin oli vieraanvaraisesti tarjolla.

Silta huomiseen

 

Oppiminen on pysähtymistä

Suunta ylös -projekti järjesti Auli Toikkasen vetämänä "Oppimisen ilo" –koulutuksen Harjunportaalla torstaina 13.2.2014. Teemana oli "Oppiminen on pysähtymistä". Pohdimme omaa hyvää oppimiskokemusta musiikin soidessa. Valitsimme aiheeseen sopivan kuvakortin. Jaoimme, mikä elämässä on tärkeää ja mitä oppiminen on. Ihmisillä on erilaisia oppimistyylejä: Visuaalinen (näkö), auditiivinen (kuulo) ja kinesteettinen / taktiilinen (liike/tunto). Aulin antamilla tehtävillä kartoitimme näitä kohdallemme.

Oppimaan oppiminen on tärkeää! Kokemuksesta oppimisessa sille annetaan merkitys. Mottona oli: "Opimme kantapään kautta, ja siksi meillä on niitä kaksi" Auli jakoi kokemusta omasta polustaan oppijana koulutuksessa ja työssä.

Välillä joimme kahvit voileivän kanssa. Antoisa iltapäivä meni nopeasti Harjunportaalla. Osallistujalle jäi tunne, että haluaisi oppia lisää. Sekin lienee hyvän koulutuksen merkki?

Kokemuksen jakoi mukana ollut Erkki Hänninen.

 Oppimisen ilo
Auli Toikkanen

 

Katulähetyksen valtakunnalliset talvipäivät Porissa

Katulähetyksen valtakunnalliset talvipäivät järjestettiin Porissa 7-9.2.2014 teemalla "Minä nostan ja kannan ja pelastan" (Jes 46:4). Osanottajat, noin 90 henkeä, saivat nauttia mielenkiintoisesta ohjelmasta, joka oli sekä tiivis että koskettava.

Varsinaista ohjelmaa edelsi Takuu-säätiön toiminnanjohtajan, Juha Pantzarin, esitys velkakriisiin joutuneiden auttamisesta. Tervetulosanat Porin seurakuntayhtymän puolesta lausui pääjärjestäjänä toiminut, Inger Eronen. Katulähetysliiton tervehdyksen toi puheenjohtaja, Sinikka Vilen. Kuultiin myös lauluesityksiä ja todistuspuheenvuoroja, joista vastasivat Kari ja Outi Penttinen sekä Mikko Salonen.

Raamatun opetus- ja julistuspuolesta kantoi päivien aikana päävastuun pastori Jarkko Willman. "Matti-pappi" Vuolanteen julistusta kuultiin lauantaina. Sitä elävöitti hienosti tytär Sinikka Hännikkälän perheen musiikkiesitykset ja todistuspuheenvuoro. Eija Vainio kertoi Raamatun sanan merkityksestä.

Lauantain ohjelmassa pysäyttivät monet hienot musiikkiesitykset, runot ja koskettavat todistuspuheenvuorot. Lukkarin koulun pojat ja Liekkiryhmä saivat musiikillaan ja lyhyillä puheenvuoroillaan kuulijakunnan hiljentymään ja pohtimaan elämän syviä kysymyksiä.

Sunnuntain messussa siunattiin uudet katulähetystyöntekijät tehtäviinsä. Pastori Reija Nordström painotti saarnassaan sanan siemenen suurta kasvuvoimaa. Meidät on kutsuttu olemaan valona ja suolana. Päätösjuhlassa puhui Heikki Nummijärvi rohkaisten kuulijoita. Jumala tekee uutta, työ kantaa hedelmää. Katulähetystyöhön siunatuille ojennettiin katulähetysmerkit ja kukat. Tilaisuuksien säestyksestä vastasi kanttori, Sirpa Honkanen ja musiikillista antia täydensi katulähetyskuoro.

Tärkeällä sijalla päivien aikana oli maan eri puolilta tulleiden osanottajien kohtaaminen ja vapaa ajatustenvaihto. Päätösjuhlassa Katulähetysliiton puheenjohtaja, Sinikka Vilen, totesi, että tässä työssä tarvitaan oikeanlaista nöyryyttä. Työ edistyy usein pienin askelin.

Pori talvipäivät 2014

Pori talvipäivät 2014

Pori talvipäivät 2014

Pori talvipäivät 2014 

Pori talvipäivät 2014

 

Jyväskylän Työväenyhdistys (JTY) lahjoitti Jyvässeudun kolmannen sektorin yhdistyksille

Vuonna 1888 perustettu Jyväskylän Työväenyhdistys ohjasi 125 -vuotis syntymäpäiväjuhlansa tuoton 10 600 € Jyvässeudun kahdeksalle yhdistykselle. Varat kohdennettiin lasten, nuorten sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävään työhön. Yhtenä lahjoituksen saajana oli Jyväskylän Katulähetys. Lahjoituksen luovuttivat 5.2. JTY:n puheenjohtaja, Riitta Mäkinen ja toimitusjohtaja, Kimmo Ojala. Katulähetyksen puolesta 1500 €:n lahjoitusta vastaanottamassa olivat yhdistyksen puheenjohtaja, Pekka Arposuo, ja toiminnanjohtaja, Usko Hintikka.

Lahjoitus on koettu yhdistyksessä hyvin hienona asiana. Se otetaan vastaan kiitollisin mielin ja käytetään yhdistyksen tukiasunnoissa asuvien hyväksi. JTY:n lahjoituksen saivat myös K-S Ensi- ja Turvakoti ry, K-S Keskussairaalan lastenosastojen tuki ry Lastu, Mielenterveysyhdistys Kello ry, Viitakodit ry, Jyvässeudun omaishoitajat ry, Jyväskylän Rintamaveteraanit ry ja Jyväskylän Eläkkeensaajat ry.  

Jty

Jty2 

Jty3

  

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy