Eteenpäin-hanke

Jyväskylän Katulähetyksen hallinnoima työllisyyspoliittinen hanke vuosille 2016 - 2018

 

Anne AsikainenAnne Asikainen
hankepäällikkö
044 796 1164
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä
Tanja NärhiTanja Närhi
hanketyöntekijä
044 796 1207
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä

 

 

Eteenpäin on TE-palvelujen rahoittama työllisyyspoliittinen hanke, joka tarjoaa yksilövalmennusta Jyväskylän Katulähetyksellä ja Uusiotuote ry:ssä työkokeilussa tai palkkatukityössä oleville henkilöille.

Hankkeessa on työskennellyt kolme työntekijää vuoden 2016 tammikuusta alkaen.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on vahvistaa valmentautujien voimavaroja, ammatillista osaamista ja työmarkkinavalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille ja opintoihin. Valmennukseen arvioidaan osallistuvan vuosittain 150 henkilöä.

Ohjauksen rungon muodostavat alkukartoitusvaiheen tavoitteen asettelu ja tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja edistäminen, jakson puoliväliin sijoittuva väliarviointi ja jakson loppuvaiheessa arviointi, jatkosuunnitelmien tarkentaminen ja sähköinen asiakaspalaute. Ohjaukseen sisältyy jatkoseuranta 3-6 kk:n ajan jakson päättymisestä puhelimitse / sähköpostilla. Ohjaus perustuu ratkaisukeskeiseen, voimavaroja ja osallisuutta tukeva vuorovaikutukseen ja työskentelytapaan. Mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tunnistamiseen perustuvassa jatkopolkujen rakentamisessa hyödynnetään verkostoyhteistyötä.

Ohjausprosessin dokumentoinnissa hyödynnetään VAT-järjestelmää ja kolmen kuukauden välein TE-palveluille lähetettävää hankkeen seurantalomaketta.

PAIKKOverkko-hankkeeseen osallistumalla laajennetaan ja kehitetään osaamisen tunnistamista osana tuetun työllistymisen jaksoa. Osaamisen tunnistamisen rinnalla ja yhteistyössä VALO-valmennusverkoston kanssa kehitetään ja hyödynnetään oppilaitosyhteistyötä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen mahdollistamiseksi. VALO-valmennusmallin mukaista osatutkintoon tähtäävää ryhmävalmennusta on meneillään kiinteistönhoidossa.

Oppisopimuskoulutusten mahdollistamista työllistymisjaksojen aikana ja niiden jatkoksi tehdään edelleen yhteistyössä oppisopimuskeskuksen kanssa. Jakson aikana mahdollistetaan ammatillisen osaamisen täydentämistä työelämän lupakortteja ja muita lyhytkoulutuksia toteuttamalla.

Verkostoitumisen ja arvioinnin tukena toimii ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

 

 

TE-palvelut

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy