Kannustin-hanke

Päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työpolku-hanke.

 

Ari ValkeinenAri Valkeinen
hankepäällikkö
040 774 9650
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä

 
Hankkeen tavoitteet
  • Käynnistää ja toteuttaa kohderyhmän henkilöille ammattitaitoisen valmennuksen, työn tekemisen ja yhteisöllisen kannustavan työyhteisön avulla voimaantumisprosessi, jonka kautta heidän tulevaisuuden uskonsa ja itsetuntonsa vahvistuvat.
  • työ- ja toimintakykyä vahvistamalla tukea päihdeongelmaisia työllistymään ensin työelämävalmennuksen, myöhemmin tukityöllistämisen kautta, lopullisena tavoitteena vakituinen työpaikka.
  • Kaatopaikkakuormituksen vähentäminen sosiaalisen työllistämisen avulla.
Keinot
  • Aidon ympäristöystävällisen työn tekemisen kautta ryhtiä elämään.
  • Ammattitaitoinen työ- ja ryhmävalmennus sekä palveluohjaus verkostoyhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ja muiden sosiaalialan järjestöjen kanssa.
  • Vertaistuki Katulähetyksen asiakkaiden, vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kautta. Huom! Yhdistyksen toiminnassa on mukana useita voimaantumisen kokenutta vastuunkantajaa.
  • Arkielämän taitojen parantaminen päiväkeskuksen toimintoja käyttämällä ja ohjauksella.
  • Yhteisöllinen päihdeterapia ja ryhmäkoulutus.
  • Elämänvalmiuksien parantaminen erilaisten koulutusosioiden kautta.
Kohderyhmät

Päihdeongelmista kärsivät henkilöt Katulähetyksen asumisyksiköissä, sekä muualta jyvässeudulta tulevat pitkään työttömänä olleet ja eriasteiset vajaakuntoiset työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Hankkeen merkitys ja innovatiivisuus

Hankkeen kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja aktivoida päihdeongelmaisten tukiasunnoissa asuvia henkilöitä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa prosessinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja työn lisäarvona on luontoa säästävä, ekologinen toiminta. Toiminnalla on päihdeongelmaisille henkilöille myös terveydellistä merkitystä tarjottavan lämpimän ruoan kautta.

Hankkeen kautta saadaan tietoa em. henkilöiden sitoutumisesta voimaantumisen prosessiin, jossa alkupiste on matalalla. Hanke antaa myös tietoa muun yhteisön suhtautumisesta erityisryhmään toimintayksikössä.

Hankkeen innovatiivisena oivalluksena on tarjota päihdeongelmaisille henkilöille aitoa tekemistä välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.

 Tuettu Veikkauksen tuotoilla

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy