Toimintasuunnitelma 2018

Vuosi 2018 tulee olemaan monin tavoin muutosten vuosi, muutokset koskettavat koko organisaatiota. Toiminnan ohjausta kehitetään tiimivalmennuksen vahvistuessa. Taloudelliset reunaehdot muuttuvat työllisyyden ostopalvelusopimuksen päättyessä; työllistämisen rahoitus pohjautuu avustuksiin ja liiketoiminnalliseen tuottoon, tuetun asumispalvelun tuottaminen perustuu Jyväskylän kaupungin ostopalvelusopimukseen.

Kansalaisjärjestötoimintaa kehitetään edelleen mm. vahvistaen vapaaehtoistyötä ja pyrkien löytämään rahoitus järjestötyön vastaavan palkkaamiseksi. Kansallinen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa siten, että verkostoituminen ja yhteistyö samoilla toimintasektoreilla toimivien keskisuomalaisten järjestöjen, säätiöiden ja seurakuntien kanssa tiivistyy ja hakee uomiaan.

Yritysrakenteen käyttöönottoa tarkastellaan em. kehityksen myötä ja tavoitteena on, että tulevana vuonna ratkeaa, puretaanko koko rakenne vai otetaanko se käyttöön. Yhteistyötä Sininauhaliiton ja sen Keski-Suomen jäsenjärjestöjen kanssa kehitetään edelleen. Osallistumme aktiivisesti liiton SiniBoss- ja jäsenjärjestöpäiville.

 

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy