Nuortentalo Katutaso

Nuortentalo Katutaso

 

facebuttonwww.facebook.com/katutaso

Yhteystiedot

Katutaso
Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä

 

HannaLambergHanna Lamberg
vastaava työntekijä
044 767 7964
Ota yhteyttä

Elli NymanElli Nyman
nuorisotyöntekijä
040 502 9933
Ota yhteyttä

 

Kim Hokkanen

Kim Hokkanen
nuorisotyöntekijä
040 738 4070

Aki Rantala
työvalmentaja
040 836 9935

 

 

 

Katutaso on Jyväskylän Katulähetys ry:n nuorisotyön yksikkö, jonka toiminnan pääpainopiste on Jyväskyläläisten 18-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen ulkopuolisuuden ehkäisyssä ja kuulumisen tunteen vahvistamisessa.

Katutason toiminta vuodelle 2018 koostuu neljästä työmuodosta: kadulle jalkautuvasta nuorisotyöstä, kohtaamispaikasta Jyväskylän keskustassa, nuorten työvalmennuksesta sekä maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä parissa tehtävässä kotinuorisotyöstä. Osallisuuden ja aktiivisuuden tukeminen ja siihen ohjaaminen ovat toimintamme keskiössä.

Kohtaamispaikka Lounge

Lounge on matalan kynnyksen tila, jossa 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset voivat viettää aikaa päihteettömässä ja rennossa ympäristössä. Lounge mahdollistaa eri taustoista tulevien nuorten aikuisten vapaan olemisen ja hengailun, omiin ideoihin pohjautuvan toiminnan järjestämisen ja helposti lähestyttävän avun saamisen elämän eri tilanteisiin.

Haluatko katsoa urheiluotteluita isommalta screeniltä jopa aukiolojemme ulkopuolella tai onko sinulla jokin muu idea jonka haluaisit toteuttaa? Nykäise rohkeasti henkilökuntaamme hihasta niin sumplitaan!

Kadulle jalkautuva nuorisotyö

Kadulle jalkautuva työ on ammatillista nuorisotyötä, jossa jalkaudutaan kadulle nuorten pariin. Työn tarkoituksena on luoda nuoriin aikuisiin luottamuksellisia suhteita ja tukea heitä kunkin yksilöllinen elämäntilanne huomioiden. Luottamussuhteet mahdollistavat nuoren yksilöllisen tukemisen ja ohjaamisen palvelujärjestelmän piiriin.

Katutyötä tehdään säännöllisesti arkisin ja tavoitteena ovat pitkäkestoiset suhteet tavoitettuihin nuoriin. Kadulle jalkautuvaa työtä tehdään noin 2-3 päivänä viikossa pääasiassa Jyväskylän keskusta-alueella.

Kotinuorisotyö

Kotinuorisotyö on työmuoto, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset sekä heidän perheensä. Toimintaan tavoitellaan vähän aikaa maassa olleita naisia, jotka ovat kotouttamistoimenpiteiden kohteena, työttömänä tai perhevapailla ja joiden kontaktit kantaväestöön ovat vähäiset.

Asiakkaita kohdataan heidän kotonaan ja tarjotaan heille vapaa-ajanaktiviteettejä ja ohjausta osallisuuden ja kotoutumisen vahvistamiseksi huomioiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Toimintaan mukaan tulevien naisten kanssa laaditaan suunnitelma, joka ohjaa aktiviteettien sisältöjä.

Työvalmennus

Katutason yksi osallistamisen menetelmä on alle 29-vuotiaiden nuorten työllistäminen, jonka kautta toteutuu ajatus, että nuoret pyörittävät koko toimintaa ja arkea. Työvalmennettavien työtehtävät muodostuvat Loungen eri työtehtävistä (asiakaspalvelu, toiminann järjestäminen yms). Katutason työvalmennuksen kohderyhmää ovat alle 29-vuotiaat nuoret.

Työvalmennus tarkoittaa tavoitteellista työllistämistä, jossa työtehtävien tekemisen lisäksi edistetään nuorten työllistymisen edellytyksiä ja kohennetaan muita elämänhallinnan taitoja. Työvalmennukseen osallistuville nuorille tarjotaan tukea yksilöllisten tapaamisten, yhteisten kokoontumisten ja virkistystoiminnan sekä koulutusten muodossa.

 Tuettu Veikkauksen tuotoilla

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy